اتصالات سرد انواع تسمه نقاله

- در روش سرد، پس از مرحله لایه برداری دو سر نوارنقاله ، با استفاده از چسب های مخصوص عملیات اتصال صورت می پذیرد که به منظورخشک شدن و اتصال هرچه بهتر ، یک روز زمان مورد نیاز می باشد ولیکن در شرایط اضطراری استفاده از بستهای فلزی جهت اتصال با زمان کمتر از یکساعت توصیه میگردد که شایان ذکر می باشد که از لحاظ کیفی دارای مقاومت کمتر و آسیب رسانی بیشتر به درام را دارند.